Gül Bahçesi

Gül bahçesi

 

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Kendisiyle Müslüman kardeşi tarafından istişare edilen kimse ona bildiği faydalı şeyi söyleyerek yol göstersin.

 Hz. Said bin Müseyyeb (ra) rivâyet ediyor:

Meşverete muhtaç olmayan hiçbir kimse yoktur.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle istişare ediniz.

Hz.Urs bin Ameyrete (ra) rivâyet ediyor:

Evlilikleri hakkında kadınların fikrini alınız. Dul, kendi arzusunu açıkça ifade eder. Bakirenin izni ise susmasıdır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İçinizdeki iyi kimseler idarecileriniz, cömert kimseler de zenginleriniz olduğu ve işleriniz istişare ile yürüdüğü takdirde toprağın üstü sizin için, altından daha hayırlıdır. Kötüleriniz idareci ve cimrileriniz de zengin olduğu ve işleriniz de kadınlarınıza kaldığı zaman toprağın altı, sizin için üstünden daha hayırlıdır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Kişi, kendisiyle istişare edenin hayrına olan şeyi dilediği sürece görüşü doğru kalmaya devam eder. Onu aldattığı anda ise Allah onun isabetli görüşünü alır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İstihare yapan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, bir iş yapmak istediğinde Müslüman bir kimseyle istişare ederse, Allah onu işlerin en doğrusuna iletir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetimin en şerlileri hâkimliği üstlenip de tereddüde düştüğü zaman danışmayan, doğru karar verdiğinde kibirlenip şımaran, öfkelendiğinde sertleşen kimselerdir. Kötülüğe kâtiplik yapan onu işleyen gibidir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, kendisine bilgisizce fetva verilirse, günahı fetva verenin boynunadır. Kim de kendisine danışan din kardeşine doğru bildiğinin dışında bir yol gösterirse, ona hıyanet etmiş olur.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Mü’min faydalılıktan ibarettir: Birlikte yürüdüğünde sana fayda verir. Kendisine danıştığında sana fayda verir. Ortaklık kurduğunda sana fayda verir. O her şeyiyle faydadan ibarettir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Kendisine danışılan kişi emin olmalıdır. Danışıldığında kendisi için yapacağını danışana da tavsiye etsin.

Hz. Câbir bin Semre (ra) rivâyet ediyor:

Allah birinize bir servet ihsan ettiğinde önce kendisi ve aile efradının ihtiyaçlarına harcasın.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber (asm) çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

Hz. Numan bin Beşir (ra) rivâyet ediyor:

Allah, öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında âdil davranmanızı sever.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*