İbret Levhaları

Ağacı kesemeyen zat

 

Zeynel Abidin Hazretleri küçükken arkadaşları ile odun toplamaya giderdi. Arkadaşları köye yaş, sağlam ve iri odunlar getirirken, Zeynel Abidin kuru, dökülmüş, ince dalları getirirdi. Zeynel Abi­din’in hocalarından olan Ahmed Suguri Hazretleri bu durumu fark edip sordu:

“Oğlum! Neden hep kuru dalları getiriyorsun?”

Zeynel Abidin’in cevabı hocasını ikna etmeye yetmişti:

“Efendim! Odunu kesmek üzere baltayı kaldır­dığımda, ağacın “La ilahe illallah” zikrini işitiyorum. O yüzden hiçbir ağaca dokunamıyorum. Yerdeki dalları topluyorum.”

***

Zeynel Abidin Hazretleri’nin müritlerinden Mu­allim Ziya bey ziyaretine geldi. Sohbet sonrasında Zeynel Abidin’e sordu:

“Efendim, sizin ölümünüz ne tarzda olacaktır?”

Zeynel Abidin Hazretleri:

“Bizim ölümümüz, Ermeniler tarafından par­çalanarak şehit edilmek suretiyle olacaktır.” diye cevap verdi.

Ziya Bey bu cevap üzerine kalktı hemen abdest aldı ve iki rekat namaz kıldıktan sonra:

“Rabbim, bu hali Üstadımdan alarak bana nasip eyle…” diye dua etti.

Bunun üzerine Zeynel Abidin Hazretleri:

“Duan Allah indinde kabul edilmiştir.” dedi.

Hakikaten sekiz sene sonra Ziya Bey, Orhangazi semtinde, Ermeniler tarafından yirmi beş yerinden parçalanarak şehit edildi.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*