Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o, ancak Al­lah’tan hakkını almasını ister. Muhakkak Allah hiçbir hakkını geri çevirmez.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah yolunda şehit edilmek, kul hakkı hariç bütün günahları affettirir.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki insanlar mahşerde hesap verirken Allah’ın arşının gölgesinde sohbet ederler. Bunlar; Al­lah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından etkilen­meyen kişi, kendisine helâl olmayan şeye elini uzat­mayan kişi ve Allah’ın bakılmasını haram kıldığı şeye bakmayan kişi.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Bir Müslüman diğer Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: (1) Karşılaştığında kendisine selâm ver. (2) Seni davet ettiğinde dâvetine icabet et. (3) Senden nasihat istediğinde yol göster. (4) Aksırıp “Elhamdülillah” de­diğinde, “Yerhamükellah” (Allah sana merhamet et­sin)’ de. (5) Hastalandığında kendisini ziyaret et, (6) Öldüğünde cenazesine katıl.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Komşu üç türlüdür: Bunlardan birincisinin bir hakkı vardır. Bu, komşulardan en az hak sahibi olanıdır, ikin­cisinin iki hakkı vardır. Üçüncüsünün de üç hakkı var­dır. Bir hakkı olan komşu, akraba olmayan gayrimüs­lim komşudur, iki hakkı olan komşu, Müslüman olan komşudur ki, onun hem Müslümanlık, hem de komşu­luk hakkı vardır. Üç hakkı olan komşu ise, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık, hısım akrabalık, hem de komşuluk hakkı vardır.

Hz. Ebû Muaviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:

Komşu hakkı, hastalandığında ziyaret etmen, öldü­ğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, fakir düştüğünde bunu olur olmaz yerde söylememen, güzel bir şeye kavuştuğunda tebrik etmen, başına bir musibet geldiğinde teselli etmen, binanı onun bina­sından yüksek yapıp da evinin hava almasına engel olmaman, komşuna göndermeyeceksen, yaptığın ye­meğin kokusuyla ona sıkıntı vermemendir.

Hz. Ebû Rafi (ra) rivâyetle:

Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona okuma yaz­mayı, yüzmeyi, ok atmayı öğretmesi ve ancak helâl rızıkla beslemesidir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğun babası üzerindeki hakkı güzel isim koy­ması, evlenecek yaşa geldiğinde evlendirmesi ve ona Kur’ân’ı öğretmesidir.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyması, iyi bir anne ve eğitimi için uygun bir muhit seçmesi ve güzel bir terbiye vermesidir.

Hz. Habeşî bin Cünade (ra) rivâyet ediyor:

Hakkı vermede gecikme bir çeşit zulümdür.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Size komşu hakkını gözetmeyi tavsiye ederim.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Et pişirdiğinizde suyunu fazla koyun. Çünkü bu daha çok komşuya yeter.

Hz. Abdurrahman bin Ebî Kurad (ra) rivâyet ediyor:

Ben Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorum. Öyle ise siz de size emânet edileni sahibine veriniz, konuştuğunuz zaman doğru söyleyiniz. Komşularını­za karşı güzel davranınız.

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Şüphe yok ki, Cenab-ı Hak kötü komşusu olup, Allah ölümle veya başka bir yolla hakkından gelince­ye kadar sabreden ve mükâfatını Allah’tan bekleyen kişiyi sever.

Hz. İbni Abbas’tan (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz mülkünü satmak istediğinde önce komşu­suna teklif etsin.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*