Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce ter­biye edin.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Size iyilik yapmaları hususunda, çocuklarınıza yardımcı olunuz. İsteyen, çocuklarını itaatsizlikten kurtarabilir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğun küçük iken yaptığı yaramazlık, büyüdü­ğünde aklının çok olacağına işarettir.

Hz. Ebû Kebşe (ra) rivâyet ediyor:

En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı ola­nınızdır.

Hz.Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

Hz. Sevban (ra) rivâyet ediyor:

Diline hâkim olan, evinde çoluk çocuğuyla bu­lunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun!

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Allah, çocuğuna kendisine iyilik yapması için yardım eden babaya merhamet etsin.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sev­gisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân oku­yanlar, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günün­de, peygamberler ve asfiyalarla beraber arşın göl­gesinde bulunacaklardır

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkmak­tan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne yayıldığı bir vakittir.

Hz. Numan bin Beşir (ra) rivâyet ediyor:

Allah, öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında âdil davranmanızı sever.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır. îsmi “Dâ­rü’l-ferahtır [sevinç köşkü].” Buraya ancak çocuk­ları sevindirenler girer.

Hz. Bekr bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Annen ve baban seni çağırdıklarında önce an­nenin çağrısına uy.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hediye verirken çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız. Eğer ben birini tercih etseydim, kız­ları tercih ederdim.

Hz. Muaviye (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuk­laşsın.

Hz. Sebire bin Mabed (ra) rivâyet ediyor:

Yedi yaşına girince çocuğa namaz kılmayı öğ­retin. On yaşına girdiğinde kılmazsa hafifçe dö­vün.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı, kız çocuklarınıza da ip eğirmeyi öğretin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz ben namaza dururum, namazı uzat­mak isterken bir çocuğun ağladığını işitip annesi­nin bundan duyduğu şiddetli üzüntüyü bildiğim­den namazımı kısa kestim.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*