Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

En faziletli ibâdet Kur’ân okumaktır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz Rabbiyle konuşmak istiyorsa Kur’ân okusun.

Hz. Enes bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

Evlerinizi namaz kılmak ve Kur’ân okumakla nurlandırınız.

Hz. Büreyde (ra) rivâyet ediyor:

İnsanlardan çıkar sağlamak için Kur’ân-ı Kerîmi okuyan kimse kıyamet günü yüzünde etsiz ve kemikten ibaret bir yüzle gelir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Geceleyin yüz âyet okuyan kimsenin ismi gafillerin defterine yazılmaz.

Hz. Salsal (ra) rivâyet ediyor:

Bakara Sûresini okuyan kimseye cennette bir taç giydirilir.

Hz. Ebû Ümame (ra) rivâyet ediyor:

Her farz namazdan sonra Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kimsenin cennete girmesi için ölümden başka bir engel yoktur.

Hz. Ibni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Geceleyin Bakara Sûresinin son iki âyetini okuyan kimseye bu yeter.

Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Cuma günü Kehf Sûresini okuyan kimse için iki cuma arası nurlandırılır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kim her gece Yasin Sûresini okursa küçük günahları bağışlanır.

Hz. Hasan-ı Basrî (ra) rivâyet ediyor:

Yâsîn Sûresini Allah rızasını gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Onu ölmek üzere olanlarınızın yanında okuyunuz.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki geceleyin Duhan Sûresini okursa sabaha kadar yetmiş bin melek günahlarının bağışlanması için dua ederler.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Cuma akşamı Duhan Sûresini okuyan kimsenin küçük günahları bağışlanır.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Gece veya gündüz Haşir Sûresinin son âyetlerini okuyan kimse o gün veya o gece ölürse cenneti hak etmiştir.

Hz. Übey (ra) rivâyet ediyor:

İhlâs Sûresini okuyan kimse Kur’ân’ın üçte birisini okumuş gibi sevap kazanır. Kim ki, îhlâs Sûresini yüz defa okur da şu dört şeyden de sakınırsa, Allah onun elli senelik günahlarını bağışlar. Bunlar: Adam öldürme, haksız yere başkasının malını zimmetine geçirme, zina etme ve içki içme.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, Cuma namazından sonra İhlâs, Felâk ve Nâs Sûrelerini yedişer defa okursa, Allah onu bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.

Hz. İbni İmran (ra) rivâyet ediyor:

Kur’ân okuyan kimse bunun karşılığında Allah’tan bir şey istesin. Şüphesiz ilerde Kur’ân okuyup karşılığında insanlardan bir şeyler isteyen bir topluluk gelecektir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kur’ân okuyan kimse için bir vekil melek tayin edilmiştir. Bu melek Kur’ân’dan bir bölüm okuduğu halde güzel telaffuz edemeyen okuyucunun bu hatâsını düzeltip Allah nezdine yükseltir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*