Kelimat Çiçekleri

Yeniden okumak

Kalın, ince, küçük, büyük, renkli, renksiz…

Bir ahşap masanın üzerinde duran kitapların hâlleri bunlar.

Kimisi okunmaktan eskimiş, cildi solmuş; kimi­sinin ise kapağı açılmadan masaya konmuş. Not almak için birkaç kağıt, kalemler ve bir fincan çay masanın sakinleri. Masanın başında ise elleri ba­şında biri… Masanın üzerindekilere öylece bakıyor. Bu hâli uzun zamandır devam etmiş olmalı ki çayı çoktan soğumuş…

Zihni ise bedeni gibi hareketsiz değil. Yılların yaşanmışlıklarını hatırlayıp âdetâ tekrar yaşamak­ta. Duyduğu, söylediği, okuduğu, yazdığı her şey at koşturmakta şimdi beyninde…

Ellerini daha fazla bastırır başına, zihnini dur­durmak istercesine. Bir faydası olmaz lâkin. Ve hız­la kalkar masanın başından. Pencereye doğru gider ve kalın perdeleri açıp gökyüzüne bakar. Bir yıldızı kendine muhatap seçer ve başlar konuşmaya.

“ Evet, okudum… Çok, çok okudum. İşte masam, işte kitaplığımın rafları… Ama eksik olan bir şey var. Tüm okuduklarıma anlam verecek, beni tatmin edecek bir şey lazım bana. Bu eksiğimi bulmadan okumaya devam etmenin bir anlamı yok zirâ.”

Başını pencerenin pervazına dayar. Ne yapaca­ğını bilememenin hüznü vardır.

Bir pencereden dışarıya bakar; geceye ve semâ­ya…

Bir de yıllarını okuyarak geçirdiği odasına ve ma­sasına…

Bir anda gözüne raflarda bulunan bir kitap ili­şir. Daha önce pek de önemsemediği… Adetâ içini unutmuş gibidir. Merakla gider rafın yanına, uzanır kitaba. Şöyle bir bakar ve açar kitabı itinâyla. Gör­düğü ilk cümleyi okur.

“Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!” irkilir. He­yecanla etrafına bakınır. “Ben okuyorum zaten” der. Kitaba dönüp cümleyi tekrar okur. “Oku! Yara­tan Rabbinin adıyla oku!” duraksar. “ Evet okuyo­rum. Ama kimin adına?” Kitabı usulca masaya ko­yar ve oturur. “ Tüm okuduklarımı ne için okudum? Benim eksiğim ne? Neden tatmin olamıyorum?” Derin bir iç çeker… “Demek aradığım bu kitaptaymış…” Ve sevinçle “Nihâ­yet buldum…buldum…” der.

Kalkar, kendine yeni bir çay koyar…

Ve yeniden baş­lar, okumaya…

Fakat Rabbinin adıyla…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*