Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz.Ali (ra) rivâyet ediyor:

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.

Hz.İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Hastalığı indiren, şifâsını da indirmiştir

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Mü’minin gerçek rahatı ölümle başlar.

Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

Bir hastayı ziyaret ettiğinizde, daha çok yaşayacağını söyleyin. Çünkü bu bir şey değiştirmez, fakat hastanın gönlünü hoş tutar.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Bir hastanın yanına vardığında sana duâ etmesini iste. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.

Hz. Ebu Ümame (ra) rivâyet ediyor:

Ağız tadını kaçıran ihtiyarlık, anî ölüm, ibadetten alıkoyan hastalık ve unutturan erteleme gelmeden önce salih amellerde acele ediniz.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Şu yedi şey gelmeden önce salih amellerde acele ediniz. İnsanları ancak şu yedi şey bekliyor: Unutturucu bir fakirlik, azdırıcı bir zenginlik, sıhhati bozucu bir hastalık, tâkatten düşürücü bir yaşlılık, anî bir ölüm, deccal ve kıyamet. Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Ahlâkı kötü olan nefsine azap eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği yok olur.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz aksırdığında yanındaki kendisine “Yerhamükellah” desin. Üç defadan fazla aksırması bir hastalık sebebiyledir. Üç defadan fazlası için “Yerhamükellah” denmez.

Hz. Üsame (ra) rivâyet ediyor:

Salgın hastalık, bir grup İsrailoğullarına gönderilen azab ve musibetin kalıntısıdır. Siz bir yerde bulunurken, orada böyle bir hastalık çıkarsa, ondan kaçmak maksadıyla oradan çıkmayınız. Bu­lunmadığınız bir yerden de çıkarsa, oraya girmeyiniz.

Hz. Câbir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor;

Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: Şişmanlık, uyku­ya düşkünlük, tembellik ve îman zayıflığı.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Acıkmadan yemek, uyku gelmeden uyumak, bir şeye şaşmadan yapmacık olarak gülmek, musibet ânında feryad etmek, nimet ânında da gayr-ı meşru tarzda çalgı çalmak, Allah, katında büyük bir gazaba vesiledir.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

İsrafa ve böbürlenmeye kaçmadan yiyin, için, sadaka olarak verin ve giyinin.

Hz. El- Hakim (ra) rivâyet ediyor:

Benden sonra ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: 1. Heva ve heveslerinin kendilerini şaşırtması. 2. Mide düşkünlüğü ve şehevânî isteklerine uymaları. 3. Hakikati bilip öğrendikten sonra gaflete düşmeleri.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey nefsin isteklerine uymak ve ölüm­süzlük hayâlidir.

Hz. Abdurrahman bin Cennab es-Selmt (ra) rivâyet ediyor:

Allah kul için önceden manevî bir makam takdir etmiş, fakat kul ameliyle oraya ulaşamıyorsa Allah onun bedeni, çoluk çocuğu ve malıyla ilgili bir musibet verir, sonra da daha önce takdir ettiği makama ulaşması içip onu buna karşı sabırlı kılar.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kur’ân’da iki âyet vardır ki, mü’minler için şifâdır ve Allah’ın sev­diği şeylerdendir. O iki âyet Bakara Sûresinin son iki âyetidir (Âmenerresûlü)

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*