Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ümmü Seleme (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, Müslümanlar arasında hüküm vermekle imtihan edilirse, onlara karşı bakışında, işaretinde, oturma yerleri göstermesinde âdil davransın.

Hz. Zeyd bin Elsem (ra) rivâyet ediyor:

Cehaleti terk eden, malının fazlasını veren ve adaletle iş gören kimseye müjdeler olsun!

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Saçı sakalı ağarmış Müslüman, Kur’ân okuyup hükümleri ile amel etmekte ifrat ve tef­ritten uzak duran kişilere ve adaletli idareciye saygı göstermek Allah’ı tazim etmekten sayılır.

Hz. Bişr bin Âsım (ra) rivâyet ediyor:

Bir idareci, Müslümanların işini üzerine aldığı halde aralarında adaleti gözetmezse, Ce­hennemin üzerine kurulan sırat köprüsünde durdurulur. Sırat, bütün organları yerinden çıkıncaya kadar sallanır.

Hz. Ma’ftıl bin Yesar (ra) rivâyet ediyor:

Bir idareci, emri altındakileri aldatıp hıyanet ederse, Cehennemdedir.

Hz. Ebû Ümame (ra) rivâyet ediyor:

Bir Müslüman diğer bir Müslüman’a sıcak bir ilgi gösterip sonra da onu aldatırsa, faiz yemiş gibi günahkâr olur.

Hz. Ebû Said El-Hudri (ra) rivâyet ediyor:

Herhangi bir idareci, idaresi altındakilere merhamet etmezse, Allah ona Cenneti haram kılar.

Hz Vasile (ra) rivâyet ediyor:

Dört kimse vardır ki, duaları kabul edilir. Bunlar: adaletli idareci, mü’min kardeşine ya­nında yokken dua eden, zulme uğrayan, anne ve babasına duâ eden kimsedir.

Hz. Avf bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

Arzu ederseniz size idareciliğin ne olduğunu haber vereyim. Başlangıcı kınanma, ortası pişmanlık, sonu ise kıyamet gününün azabıdır. Ancak adaletli davrananlar bunun dışında­dır.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki, onların hakkını ancak münafık olanlar küçümser: İslâm yolunda saçını ağartmış olan, ilim sahibi ve âdil idareci.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Şu üç kimse vardır ki, Allah onları başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, gölgesinde gölgelendirecektir: Emin tüccar, âdil idareci ve hararetle namaz vakitlerini gözleyen.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginler­de olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir. Fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tövbe güzeldir. Fakat gençlerde olursa daha gü­zeldir. Haya güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, arşının gölgesinde gölgelendirecektir: (1) Âdil idareci, (2) Allah’a ibâdet ede ede büyüyen genç, (3) camiden çıkınca, bir daha oraya dönünceye kadar gönlü camiye bağlı olan, (4) Allah için birbirlerini seven, bu sevgi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirlerinden ayrılan iki kişi, (5) hiç kimsenin bulunmadığı yerde Allah’ı anıp gözleri yaşla dolan, (6) makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini harama davet ettiğinde “Ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkuyorum” diye reddeden kimse, (7) sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde sadakayı gizli veren kimse.

Hz. Abdullah bin Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Cömerdin kusurunun, âlimin hatâsının ve adil idârecinin sertliğe kaçmasının üzerinde fazla durmayın. Çünkü Allah bunların her ayağı kaydığında ellerinden tutar, kaldırır.

Hz. Abdullah bin Ebî Evfâ (ra) rivâyet ediyor:

Hâkim zulmetmedikçe Allah onunla beraberdir. Zulmedince Allah ondan ayrılır, şeytan yapışır.

Hz. Büreyde (ra) rivâyet ediyor:

İki hâkim cehennemlik, birisi de cennetliktir. Bir hâkim var ki, hakkı bilir, onunla hük­meder. Bu hâkim cennetliktir. Bir hâkim de var ki hakkı bilir, fakat bile bile onunla hük­metmeyerek zulmeder. Bir hâkim de var ki, bilgisizce hükmeder. Bu ikisi de cehennem­liktir.

Hz. Atnr bin As (ra) rivâyet ediyor:

Hâkim hüküm verirken hakkı bulmada gayret gösterir de doğruyu bulursa iki sevap kazanır. Gayretine rağmen hatâ ederse bir sevap kazanır.

Hz. Ebû Mihcen es-Sekafî (ra) rivâyet ediyor:

Benden sonra ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum: 1. İdarecilerin zulme sapma­ları. 2. Yıldızların tesirine inanmaları. 3. Kaderi inkâr etmeleri.

Hz. Zeyd bin Erkam (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ı görür gibi O’na ibâdet et. Çünkü sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor. Kendini ölülerle beraber say. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o kabul edilir.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivayet ediyor:

Allah’ın en çok sevdiği cihad, zâlim bir idareciye karşı hakkı söylemektir.

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

İster zâlim, ister mazlum olsun din kardeşine yardım et. “Mazlumken tamam da, zâlim iken ona nasıl yardım edeyim?” diye soruldu. Resûlullah şöyle cevap verdi: Onun zulmüne engel olursun. İşte böyle yapman, kendisine yardım etmektir.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*