Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

Hz. Ebû Kebşe (ra) rivâyet ediyor:

En hayırlılarınız, çoluk çocuğuna en hayırlı olanınızdır.

Hz. Muaviye (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân okuyanlar, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber arşın gölgesinde bulunacaklardır.

Hz. Muâz b. Abdullah İbn Habîb el-Cühenî (ra) rivâyet ediyor:

Çocuk sağını solundan ayırdığında ondan namaz kılmasını isteyin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Size iyilik yapmaları hususunda, çocuklarınıza yardımcı olunuz. İsteyen, çocuklarını itaatsizlikten kurtarabilir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğun küçük iken yaptığı yaramazlık, büyüdüğünde aklının çok olacağına işarettir.

Hz. Sevban (ra) rivâyet ediyor:

Diline hâkim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun!

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Allah, çocuğuna kendisine iyilik yapması için yardım eden babaya merhamet etsin.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkmaktan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne yayıldığı bir vakittir.

Hz. Numan bin Beşir (ra) rivâyet ediyor:

Allah, öpmeye varıncaya kadar çocuklarınız arasında âdil dav­ranmanızı sever.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır. îsmi “Dârü’l ferahtır [sevinç köş­kü].” Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.

Hz. Bekr bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Annen ve baban seni çağırdıklarında önce annenin çağrısına uy.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hediye verirken çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız. Eğer ben birini tercih etseydim, kızları tercih ederdim.

Hz. Sebire bin Mabed (ra) rivâyet ediyor:

Yedi yaşına girince çocuğa namaz kılmayı öğretin. On yaşına girdiğinde kılmazsa hafifçe dö­vün.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Erkek çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı, kız çocuklarınıza da ip eğirmeyi öğretin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz ben namaza dururum, namazı uzatmak isterken bir çocuğun ağladığını işitip anne­sinin bundan duyduğu şiddetli üzüntüyü bildiğimden namazımı kısa kestim.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İlim öğretiniz, kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz. Biriniz öfke­lendiğinde sussun.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Öğretiniz, fakat sert davranmayınız. Çünkü öğretici kişi sert davranan kişiden daha hayırlıdır.

Hz. Mücahid (ra) rivâyet ediyor:

Erkeklerinize Mâide Sûresini, kadınlarınıza da Nur Sûresini öğretiniz.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*