İbret Levhaları

Salavatın ölçüsü

“Salâvatın mânâsı rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası olan salâvat ise, o Rahmeten li’l-Âlemînin vüsulüne vesiledir.”

Bediüzzaman Said Nursî

Hz. Ubey ibni Ka’b (ra) bir gün Peygamber Efendimizin (asm) yanına geldi ve sordu:

“Ya Resûlallah! Ben sana salavat getirmek istiyorum. Bunun ölçüsü nedir? Dualarımın ne ka­darını sana ayırmalıyım?”

Efendimiz (asm) cevap verdi:

“Sen ne kadar istersen…”

Hz. Ubey (ra) sormaya devam etti ve aralarında şöyle bir konuşma başladı:

“Dörtte birini ayırsam olur mu?”

“Sen ne kadar istersen… Fakat daha çok ayırırsan senin için daha iyidir.”

“Peki, o halde yarısını ayırayım.”

“Sen bilirsin… Ama fazlası senin için daha iyidir.”

“Üçte ikisini ayırayım.”

“Olabilir. Ama daha fazlası senin için daha iyi olur.”

“Ya Resûlallah! Dualarımın hepsini sana yapayım.”

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

“İşte o zaman senin tüm ihtiyaçların karşılanır, tüm günahların affedilir.”

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*