Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlar hakkında aldanıyorlar: Sıhhat ve boş vakit.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Emniyet ve afiyette olmak, birçok insanın değerini bilemeyip aldandıkları iki nimettir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Benim oyun ve oyalanma ile ilgim yok, oyun ve oyalanmanın da benimle ilgisi yok. Benim boş işle ilgim yok, boş işin de benimle ilgisi yok.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliği­nin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.

Hz. Hâkim bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Kişinin hatalarının çok, yumuşak huyluluğunun eksik, gerçekçiliğinin az olması, gece boyu leş gibi uyuması, gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlar, cimri ve aç gözlü olması kişiye din­deki kötülüğü bakımından yeter.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Her işin bir gayret dönemi vardır. Her gayret döneminin de bir gevşeme devri vardır. Kimin gevşe­me dönemi benim sünnetim ölçüsünde olursa, o hidâyete ermiştir. Kiminki böyle değilse helak olmuştur.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden bekle­nen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.

Hz. Câbir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve îman zayıflığı.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.

Hz. Ümmü Seleme (ra) rivâyet ediyor:

Çalış, Allah’ın rahmetine güvenerek tembellik gösterme.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Dünyâya kalben ehemmiyet vermemek, kalbi ve bedeni rahatlatır. Dünyaya karşı istekli olmak, kaygı ve üzüntüyü arttırır. Tembel tembel oturmak kalbi katılaştırır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Allah size çalışmayı farz kılmıştır. O halde çalışınız.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İlim öğrenmek ve öğretmek için sabah akşam gidip gelmek Allah nezdinde fisebilillah cihad etmekten daha faziletlidir.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*