Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Bir Müslüman’ın diğer Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: (1) Karşılaştığında kendisine selâm ver. (2) Seni davet ettiğinde dâvetine icabet et. (3) Senden nasihat istediğinde yol göster. (4) Aksırıp ‘Elhamdülillah’ dediğinde, ‘Yerhamükellah’ (Allah sana merhamet etsin)’ de. (5) Hastalandığında kendisini ziyaret et, (6) Öldüğünde cenazesine katıl.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Hoş söz söyle, selâmı yay, akrabanla iyi münasebet içerisinde ol, insanlar uykuda iken gece namaz kıl. Sonra da selâmetle Cennete gir.

Hz. Muaz bin Enes (ra) rivâyet ediyor:

Bir meclisten ayrılırken oradakilere selâm vermesi, kişinin üzerinde bir haktır. Bir meclise uğradığın­da da selâm vermesi kişinin üzerine haktır.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Şu üç şey seni Müslüman kardeşine samimî olarak sevdirir: Karşılaştığında selâm verirsin, bir toplu­lukta otururken geldiğinde ona yer açarsın, onu en çok sevdiği ismiyle çağırırsın.

Hz. Zübeyr bin Avvam (ra) rivâyet ediyor:

Sizden önceki ümmetlerin hastalığı yavaş yavaş size de bulaşır. Bu, haset ve kindir. Bu hastalık tıraş edicidir. Fakat saçı değil, dini tıraş eder. Muhammed’in nefsi kudreti elinde olan Allah’a yemin ede­rim ki, siz iman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.

Hz. Îbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Selâm Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Allah onu yeryüzüne indirmiştir. O halde aranızda selâmı yayınız. Müslüman bir kişi bir topluluğa uğrar, onlara selâm verir, onlar da selâmını alırlarsa, selâmı başlattığı için veren kişi o topluluktan bir derece üstün olur. Eğer almazlarsa onlardan daha hayırlı ve daha temiz olan melekler alırlar.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Selâm Allah’ın isimlerinden büyük bir isimdir. Onu kullan arasına bir teminat vesilesi kılmıştır. Dolayısıyla Müslüman, Müslüman’a selâm verince artık selâm verdiği kimseyi hayrın dışında bir şeyle anması haramdır.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır

Hz. Ebû’d-Derdâ (ra) rivâyetle:

Allah’a en çok itaat edeniniz, arkadaşına önce selâm verendir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların en âcizi, duadan âciz olandır. İnsanların en cimrisi selâmı esirgeyendir.

Hz. İbni Mes’ud’dan rivâyetle:

Selâmı önce veren kişi kibirden uzaktır.

Hz. Hasan-ı Basrî (ra) rivâyet ediyor:

Güler yüzle insanlara selâm vermen sadakadır.

Hz. Umâme (ra) rivâyet ediyor:

Önce selâm veren Allah ve Resulüne daha yakındır.

Hz. Süheyb (ra) rivâyet ediyor:

En hayırlınız yemek yediren ve verilen selâmı alandır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara rastladığında onlara selâm verirdi.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Selâm, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yere indirilmiştir. Öyle ise selâmı ara­nızda yayın.

Hz. İbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Ümmetimden gelen selâmları bana ulaş­tırırlar.

Îbni Abbas’tan (ra) rivâyet ediyor:

Selâmı almak kadar, mektuba cevap vermek de bir vazifedir.

Hz. Hâni bin Yezid (ra) rivâyet ediyor:

Bol bol selâm vermek ve güzel söz söylemek Allah’ın günahları bağışlamasını gerektiren şeyler­dendir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Selâm vermekle de olsa akrabalarınıza iyiliğiniz dokunsun.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Evine girerken selâm veren kişi Allah’ın himaye ve garantisi altındadır.

Hz. Berâ bin Âzib (ra) rivâyet ediyor:

Selâmı yayınız ki, selâmette kalasınız.

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Aranızda selâmı yaygınlaştırdım ki, birbirinizi sevesiniz.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp birisi diğerine selâm verdiğinde Allah’a en çok sevimli olanı ar­kadaşına daha çok güler yüz gösterendir. Birbiriyle musafaha ettiklerinde ise Allah ilk elini uzata­na doksan, diğerine de on rahmet olmak üzere yüz rahmet indirir.

Hz. Kâtade (ra) rivâyet ediyor:

Bir eve girdiğinizde ev halkına selâm veriniz. Çıktığınızda da onları selâmla Allah’a ısmarlayınız.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda selâm veriniz. Ki, size karşı olan kötü düşün­celeri ve düşmanlıkları dinsin.

Câmiü’s-Sağîr’den…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*