Gül Bahçesi

Çocuğun da anne-baba üzerinde hakkı vardır

Îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:                        

Allah’ın iyi kimselere “ebrar” ismini vermesinin sebebi onların ba­balarına, annelerine ve çocuklarına iyilik yapmaları sebebiyledir. Anne ve babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi, çocuğunun da se­nin üzerinde hakkı vardır.

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin yaşı ilerle­dikten sonra, çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü pey­gamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir.

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Kullarımdan herhangi birine be­deniyle, çocuklarıyla veya malıyla ilgili bir musibet verdiğimde bunu güzel bir sabırla karşılarsa Kıyamet günü onun için bir mizan kur­maktan veya bir hesap defteri açmaktan haya ederim.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Öğretiniz, fakat sert davranmayınız. Çünkü öğretici kişi sert dav­ranan kişiden daha hayırlıdır.

 

Îbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:

İlim öğretiniz, kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Sevindiriniz, nef­ret ettirmeyiniz. Biriniz öfkelendiğinde sussun.

 

Îbni Amr (r.a.) rivayet ediyor:

Cennetlik amel doğruluktur. Kul doğru söyleyince iyilik etmiş olur. iyilik edince, gerçekten îman etmiş olur. îman edince de Cenne­te girer.

Cehennemlik amel de yalandır. Kul yalan söyleyince kötü olmuş olur. Kötü olunca küfür yolunu tutmuş olur. Kâfir olunca da Cehen­neme girer.

 

Hz. Aişe (r.a.) rivayet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır. Îsmi “Dârü’l-ferahtır [sevinç köş­kü].” Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.

 

Sahbera (r.a) rivayet ediyor:

Kim ilim öğrenmeye çalışırsa bu onun geçmiş günahlarına keffaret olur. 

 

 

 

Devamını Aralık sayımızdan okuyabilirsiniz…

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*