Gül Bahçesi

Anne babaya şefkat Cennete götürür

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa, Yüce Allah onu her yönüyle himâyesi altına alır ve onu Cennetine koyar: Zayıfa merhamet, anne babaya şefkat, emri altındakilere iyilik.

 

Muâz bin Cebel (ra) rivayet ediyor:

Üç şey vardır ki, onları yapan büyük günah işlemiş olur. Haksız yere açılmış bir bayrağın etrafında toplanan, anne babasına isyan eden, yardım etmek için zâlimle beraber yürüyen.

 

Hz. Ali (ra) rivayet ediyor:

Şu üç şeyin ihmaline hiçbir insan için izin ve müsamaha yoktur: Müslüman olsun kâfir olsun anne babaya iyilik, Müslüman olsun kâfir olsun verilen sözü yerine getirme, Müslüman olsun kâfir olsun aldığı emâneti sahibine vermek.

 

Îbni Ömer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Üç kişi vardır ki, Allah kesinlikle Cenneti onlara haram kılmıştır: İçki mübtelâsı, anne babaya itaatsizlik eden, aile ve yakınlarını kıskanmayıp kötü yolda olmaların; hoş karşılayan deyyus.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Şu üç kişi Cehennem ateşinden korunmazlar: Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden.

 

Enes (ra) Resûl-u Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Cennet annelerin ayakları altındadır.

 

Âişe (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim koyması, iyi bir anne ve eğitimi için uygun bir muhit seçmesi ve güzel bir terbiye vermesidir.

 

Âişe (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Cennete girdim, orada bir okuma sesi işittim. “Bu okuyan kim?” diye sordum. “Harise bin Nu’man” dediler. [Harise bin Numan anne babasına iyiliği sebebiyle bu makama ulaşmıştır.] İşte anne babaya yapılan iyilik böyledir. İşte anne babaya yapılan iyilik böyledir, işte kişiyi böyle yükseltir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hem anne babasına, hem de Rabbine itaat eden kul, en yüksek mertebededir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*