Gül Bahçesi

Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur

Enes (ra) rivayet ediyor:

Kişiye din ve dünya işlerinde güven duyulması saadet olarak yeter.

 

Îbni Mes’ûd (ra) rivayet ediyor:

Ümmetimin ihtilafı zamanında benim Sünnetime sımsıkı sarılan kimse avucunda ateş parçası tutan kimse gibidir.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

Müslümanı aldatan, ona zarar veren ve ona hile yapan bizden değildir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Siz şu altı şeyi kabul edin; ben de Cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim:

  1. Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin.
  2. Söz verdiği zaman sözünden dönmesin.
  3. Kendisine güvenildiğinde hıyanet etmesin.
  4. Harama karşı gözünüzü yumunuz.
  5. Harama elinizi uzatmayınız.
  6. İffetinizi koruyunuz.

Ebû Said (ra) rivayet ediyor:

Dürüst ve güvenilir tüccar Peygamberler, sıddıklar ve şehidlerle beraberdir.

Îbni Amr (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Bir zimmîyi veya can güvenliği verilmiş bir kâfiri öldüren kimse Cennetin kokusunu duyamaz. Oysa Cennetin kokusu kırk yıllık mesafeden duyulur.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yutan kimsenin kalbini Allah güven ve îmanla doldurur.

Enes (ra) rivayet ediyor:

Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur, ahdine sadakati olmayanın dine bağlılığı yoktur.

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Güzellik, hak sözü doğruca söylemektir. Kemâl ise dürüstçe güzel davranışlarda bulunmaktır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*