Diğer

Aşure Gününde neler oldu?

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de “Allah katında semalar ve arz yaratılalı beri ayların sayısı on ikidir. Onlardan dördü haram aylardır”1 buyurur. Bu haram aylardan birisi de Muharrem ayıdır. Muharrem ayı da Allah katında saygı gösterilmeye lâyık bir aydır. Aşure Günü ise Muharrem ayının, dolayısıyla hicrî senenin de onuncu günü olmaktadır. “Aşr” Arapça’da on demektir. Bu nedenle “Aşure”, yani “Onuncu gün” denilmiştir. Peygamberimiz (asm) “Bir kimse Muharrem ayından bir gün oruç tutarsa onun her günü için otuz gün oruç sevabı yazılır. Bir oruçluyu iftar ettirene de ümmet-i Muhammed’i iftar ettirme sevabı verilir” buyurmuşlardır. On gün oruç tutanın tüm seneyi oruç tutmuş gibi sevaba nail olacağını haber vermiştir. Yine “Aşure Günü bir kimse bir yetimin başını okşasa başındaki saçları adedince cennette derecesi yükselir” buyurarak fakir ve yetimleri gözetmenin önemine dikkatimizi çekmiştir. Yüce Allah “Aşure Günü”ne özel değer vermiş ve o günü içinde yaşanan olaylar ve hayırlı sonuçları nedeniyle faziletli kılmıştır.

Bu günde Yüce Allah on bir peygamberine on bir çeşit ikramda bulunmuştur.

1. Hz. Âdem’i (as) Aşure Günü yarattı ve Aşure Günü Cennete koydu. Hz. Âdem’in (as) tövbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.

2. Hz. Nuh (as) Tufandan Aşure Günü kurtuldu.

3. Hz. İbrahim (as) Aşure Günü dünyaya gelmiş ve Aşure Günü ateşten kurtulmuştur.

4. Hz. Yakub’un (as) gözleri görmeye başlamıştır.

5. Hz. Yunus (as) balığın karnından kurtulmuştur.

6. Hz. Eyyûb (as) hastalığından şifaya kavuşmuştur.

7. Hz. Yusuf (as) kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.

8. Hz. Musa (as) Kızıl Denizden geçmiş Firavun ve askerleri boğulmuştur.

9. Hz. Davud’un (as) tövbesi o gün kabul edilmiştir.

10. Hz. İdris (as) semaya çıkmış, cennete girmiştir.

11. Hz. İsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
Bu günde şükür ifadesi olarak, Cenâb-ı Hak peygamberlerine ikramlarda bulunmuş ve kudsiyetini artırmıştır. Ayrıca Yüce Allah Levh ve Kalemi, semaları, dağları ve denizleri Aşure Günü yarattı. Yeryüzüne ilk olarak yağmuru rahmet eseri olarak Aşure Günü yağdırdı. Nuh (as) gemide kalan zahireyi karıştırarak bir kazanda pişirdi ve ge-midekilere yedirdi. Buna “Aşure Çorbası” adı verildi. Aşure Gününü başta oruç olmak üzere ibadet ve taatle zinetlendirmek gerekir. Peygamberimizin (asm) torunu Hz. Hüseyin (ra) on gün susuz bı-rakıldı ve Aşure Günü Kerbelâ’da şehit edildi ve cennet gençlerinin efendisi oldu. Kıyamet de yine Aşure Gününe rastlayan Cuma günü kopacak, dünya sayfası kapanıp ahiret sayfası açılacaktır.
Dipnot
1. Tevbe Suresi, 9: 36.
Kaynak
Mübarek Gün ve Geceler, Yeni Asya Araştırma Merkezi.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*