Gül Bahçesi

Kanaat eden bereket bulur

Îbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Elbisesinin temiz olması ve aza kanaat etmesi mü’minin Allah katındaki değerinin işaretidir

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Aç Müslümanı doyurmak, Allah’ın bağışlamasını gerektiren hususlardandır.

 

Ka’b bin Mâlik (ra) rivayet ediyor:

Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurt, kişinin mal ve makama olan hırsının dinine verdiği zarardan daha çok zarar vermez.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Müminlerin en hayırlıları kanaatkâr olanlar, en şerlileri ise aç gözlü olanlardır.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Kadınların hayırlısı namusunu ve iffetini koruyan, cinsî duygusu fazla olsa bile, dışarıda gözü olmayan, sadece kocasına ilgi duyup ona kanaat edendir.

 

İbni Mes’üd (ra) rivayet ediyor:

İmanın son sınırı haramdan titizlikle sakınmaktır. Kim Allah’ın verdiği rızka kanaat ederse Cennete girer. Kim de ciddî olarak Cenneti isterse Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından korkmaz.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

Cebrail gelerek bana şöyle dedi: “Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin, istediğin kimseyi sev, sonunda ayrılacaksın; istediğin şeyi yap, sonunda karşılığını göreceksin. Şunu muhakkak bil ki, mü’minin şerefi gece ibadete kalkmasıdır; izzeti, Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.”

 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*