Gül Bahçesi

Dünya nimetinin en hayırlısı

Îbni Ömer (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Üç kişi vardır ki, Allah kesinlikle Cenneti onlara haram kılmıştır: İçki mübtelâsı, anne babaya itaatsizlik eden, aile ve yakınlarını kıskanmayıp kötü yolda olmalarını hoş karşılayan deyyus.

 

Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) rivayet ediyor:

Malın üçte birini vasiyet et. Üçte bir de çok olur ya. Vârislerini zengin olarak bırakman onları fakir ve insanlara el açar durumda bırakmandan daha hayırlıdır. Sen hanımının ağzına koyacağın lokmaya varıncaya kadar Allah rızası için neyi harcarsan onunla mükâfatlandırılırsın

 

Ebû Derdâ (ra) rivayet ediyor:

Âlime karşı en ihtiyaçsız davranan aile fertleri ve komşularıdır.

 

Übâde bin Sâmit (ra) rivayet ediyor:

Fakir olduğunuz halde kalabalık aileden, zulmetmekten veya zulme uğramaktan Allah’a sığınınız.

 
Huzeyfe (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Kişinin ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusundan kaynaklanan günahlarına orucu, namazı, zekâtı ve iyiliği emredip kötülükten sakındırması keffarettir.

 

İbni Amr (ra) rivayet ediyor:

Dünyanın tamamı kısa süre için insanın faydalandığı bir nimettir. Dünya nimetinin en hayırlısı ise dindar ve güzel ahlâklı kadındır.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir, o da ‘Maşallah, lâ kuvvete illâ billah (Allah dilediğini yapar. Kuvvet ancak Allah’ın yardımındadır) derse, o nimet hakkında ölüm dışında hiçbir afet görmez.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*