Editör

Manevî hava bozulduğu vakit…

Zaman zaman bir birimize dert yanarız, ruhum sıkıldı, çok bunaldım diye… Ya da bulunduğumuz toplumundaki insanların ne kadar değiştiğinden, etrafta ümitsizlik, asabiyet gibi hallerin ayyuka çıktığından bahseder, her yanımızı saran o manevî atmosferin bozulduğundan söz ederiz… ‘Tam da bugünler gibi’ dediğinizi duyar gibiyim…

Cemrelerin düştüğü, mânevî iklime, seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâseye girmeye sayılı günlerin kaldığı, Üstad Bediizzaman Said Nursî Hazretlerinin âlem-i bekaya intikal ettiği pek bereketli Mart ayı için, bizler de ruhlara şifa olacak bir sayı hazırladık.

Risale-in Nur’ların manevî havayı nasıl etkilediğini masaya yatırdığımız kapak dosyamızda Yrd. Doç.Dr Kenan Taştan’la “Risale i Nur’ da hipnotik dil” i konuşarak, Risale-i Nur neden bu kadar çok ve usanmadan okunuyor? Sorusuna cevap bulduk. “Yaratıcının söylediklerine kulak vermeyen bir psikoloji bilimi kör ve topal kalır, asla amacına ulaşamaz.” diyen Uzman Klinik Psikolog Rukiye Karaköse ile “Maneviyat psikolojisi” üzerine çok istifade edeceğinize inandığımız bir sohbet gerçekleştirdik.

Buram buram manevî iklimin yaşandığı bu sayımızda, Şeyma Türkan maddî ve manevî havanın Risale-i Nur’la güzelleşmesini kaleme alırken, Risale-i Nur okumaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti? Sorusuna sayıları belki milyonları bulan bahtiyarlardan, sadece birkaçının kendi ifadeleriyle verdiği cevaplar renk kattı.

Birbirinden zengin içeriğe sahip sayfaların olduğu Mart sayımızı keyifle okumanızı temenni ediyoruz efendim..

Tebrik

“Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandıran şu­hur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Re­gaibinizi ve leyle-i Miracınızı ve leyle-i Berâtınızı ve leyle-i Kadrinizi ruh u canımızla teb­rik ve her bir Nurcunun mânevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuli­yetini rahmet-i İlâhiye’den rica ve hizmet-i Nuriye’de muvaf­fakiyetinizi dileriz.”

Bediüzzaman Said Nursî

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*