Editör

Akıl mideye hakim olsun

Her an nefsiyle imtihan içerisinde olan insan, bu dünyaya belli gayeler için gönderilmiştir. İstikamet dairesinde iyi bir hayat sürmesi için nefsini terbiye etmesi gerekir. Bunun ise ancak açlıkla mümkün olduğu söylenir. Ramazan Risalesi’nde orucun hikmetleri anlatılırken, oruç ile meydana gelen açlığın, nefsin rububiyetini kırdığı vurgulanır. Ne kadar azap çekilirse çekilsin Rabbini tanımak istemeyen nefis, oruç ile nefsin firavunluk cephesine darbe vuruyor. Aczini, fakrını, zaafını bildirerek kulluğunu hatırlatıyor. Demek açlık ile insan nefsini dizginliyor, imtihan meydanında büyük bir kuvvet kazanıyor.

Bu sadece yılın belli zamanlarında yapılması gereken bir durum da değildir. Beraberinde iktisat ve kanaat esaslı güzel bir beslenme çizgisini de getirmelidir.

Sünnete dayalı bir hayat süren Bediüzzaman, yiyeceği gıdaları ihtiyatlı ve iktisatlı bir şekilde kullanır, onları nazarlardan muhafaza ederdi. Şifanın hazımda olduğunu ve yemek üstüne yemek yemenin mideye zarar verdiğini söylerdi.  Bu noktada ruhen ve fiziken sıhhate kavuşmak için doğru beslenmemiz gerektiğini anlıyoruz. Nefse ve mideye ağır gelecek herşeyden kaçınmak gerekiyor.

Aklı midesine, ruhu cesedine, kalbi nefsine hakim olanlar, dünya ve ahirette ebedi rızıklara kavuşacak inşallah. İstifadeli okumalar…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*