Eğitim Psikoloji

Pandemi sonrası eğitim

Pandemi, tüm hayat alanlarını etkilediği gibi eğitim hayatında da etkiler bırakmıştır. İki yıl süren aradan sonra eğitim normalde olduğu şekliyle örgün hale geldi. Öğrenciler yeniden hazırlanıp giyinip okullara koştular. Uzaktan eğitim öğrencilere yeni beceriler kazandırmıştı. Ekranı çoğunlukla oyun oynama, video seyretme için kullanan öğrenciler eğitsel amaçlarla kullanmayı öğrendiler. Ancak pandemi sonrası öğrenciler ve öğretmenler okulda bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Derslere dair bilişsel kayıplar, sorumluluklara ve kurallara dair davranışsal sorunlar ve ilişki kurmayı içeren sosyal sorunlar bunlara örnek olabilir.

Bilişsel kayıpları açacak olursak, iki yıl boyunca ekrandan eğitim gören öğrencilerin kalem tutma becerisi zayıfladığı ve kendi yazısını okuyamayacak hale geldiğini gözlemledik. Derslere dair unutulan veya tam yerleşmeyen konuların üzerine yeni konular bina etmek sınıf öğretmenlerini oldukça zorladı. Yine sınıf öğretmenlerinin belirttiğine göre bir konu üzerinde durulması gereken süre geçmiş yıllara göre artış göstermiştir. Bu da çocukların öğrenmekte zorluk yaşadığını göstermektedir. Okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlayan öğrenciler de uyumla ilgili ciddi zorluklar yaşamıştır. Tabi bu sorunlar ilkokul öğrencilerini kapsamaktadır. Ortaokul lise kademelerinde davranışsal ve sosyal sorunların daha fazla olduğu görülmüştür.

Bilişsel zorluklara göre davranışsal sorunların daha çok eğitimi sekteye uğrattığını söylemek mümkün. Okul kurallarını unutan veya uyum sağlamakta güçlük yaşayan öğrencileri derse zamanında girme ders esnasında izin alarak konuşma gibi kuralları hatırlatmakla uğraşan öğretmenler pek tabi derse adapte etmekte de güçlük yaşadılar. Okul kurallarının yerleşmesini sağlamanın öğretmenler için bir dönem sürdüğü söylenebilir. Hastalık ile ilgili ciddi hassasiyet geliştirmiş çocuklar da okula gelmek istemiyor ya da kaygıyla gelebiliyordu. Yüksek kaygı da eğitimi sekteye uğratan bir sorun. Bu durumda da yine bireyin hassasiyetlerini rahatlatıcı bireye özgü çözümler okul psikolojik danışma servisleriyle iş birliği içinde çözümlenmiştir.

İki yıl boyunca evden çıkmanın sınırlandırılmış olması çocukların en yakın akrabalarını dahi göremediği belki hiç akran kişilerle bir arada bulunamadığı zaman diliminden sonra arkadaşlık kurmada ve sürdürmede zorluk, hastalık kapma endişesiyle temas etmek istemeyen çocuklar hatta hastalık nedeniyle okula gelmek istemeyen öğrenciler de vardı. Sosyal becerileri zayıflayan çocuklar kimi zaman yalnız kalırken, kimileri ise kendini şiddet davranışıyla dışarıya vurmaktaydı. Bu sorunlar okulda değerler eğitiminin de önemini artırmıştır. Okula arkadaşlarıyla oynamak için gelen çocuklar yaşadığı sorunlar nedeniyle okula gelmek istememekte ve okula karşı olumsuz tutum sergilemekteydi. Davranışsal sorunlardan en önemlisinin akran zorbalığı olduğu söylenebilir. Tüm bu sorunlara veli öğretmen rehberlik servisi üçgeninde çözümler aranmıştır.

Tabi ki bütün öğrenciler bu sorunları yaşamadı. Uyum becerisi oldukça yüksek olan, okula gelmeyi çok özlemiş, akademik olarak güçlük yaşamayan öğrenciler de vardı.

 Öğrencilerin okula uyumunu artırmada velilerin yapabileceği en önemli şey öğrencilerin ekran kullanımını sağlıklı sürelere indirmek çünkü ekran başında geçen süre ne kadar çoksa öğrencinin dikkatini vermesi sınıf içinde hareket etmeden sabit oturması o kadar zorlaşıyor. Teknolojik oyun ve videolar esnasında beyinde oluşan haz döngüsünden sonra odaklanmayı ve dikkati gerektiren dersler öğrencilere sıkıcı geliyor. Bunun dışında öğrencilerin yaz dönemi ve okul dönemi boyunca bol bol dışarı çıkması hareket içeren oyunlar oynaması enerjisini sağlıkla şekilde boşaltması da derslere odaklanması noktasında büyük öneme sahip. Ben okulda konuştuğum veli ve öğrencilere de öğrencinin mutlaka spor veya sanat içeren bir hobi edinmesini ve bunu düzenli yapmasını öneriyorum. Tüm bunların yanı sıra pandemi döneminde kayıplar vermiş veya travmatik durumlara maruz kalmış öğrenciler için velilerin okul psikolojik danışma ve rehberlik servislerinden destek almasını ve daha ciddi durumlarda farklı uzmanlara da başvurmasını tavsiye ediyorum.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman

Zeynep Örnek

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*