Diğer

Tefekküre çağrı

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, düşünmektir. Düşünme yeteneği, sadece insana verilmiş bir nimettir. İnsan, düşünen bir varlıktır. Düşünmek, beynin bir faaliyetidir.  Düşünme eylemini yapan kişiye düşünür denir.

Tefekkür, bir konu hakkında planlı, hesaplı, kontrollü şekilde, şuurlu ve genişçe düşünmek demektir. Tefekkür akıl ve kalp koordinasyonunda yapılır.
Hatta aklın ibadeti denince tefekkür anlaşılır. Tefekkür eylemini yapan kişiye de mütefekkir denir. Allah, kulundan daima düşünmesini, tefekkür etmesini istemektedir. Bu yönüyle tefekkür büyük bir ibadettir.
“Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”
 (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310).

Birçok ayette de tefekkür teşvik edilmiştir.
“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her an) Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve: Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz; bizi cehennem azâbından koru! (derler). (Âl-i İmrân, 190-191)”
“Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O’dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.”(El-Ra’d -3).

Üstadımız bütün eserlerinde tefekküre atıf yapmakta, insanı daima düşünmeye yöneltmektedir. Ayetü-l Kübra başta olmak üzere her bir eseri insanı tefekküre çağırmaktadır.  Çünkü, tefekkürle iman sağlamlaşır ve hakiki imana erişilir.
Tefekkür, insana kainatı tanıtır. Kainatı okunan bir kitaba dönüştüren tefekkürdür.
Yıldızlardan gezegenlere, bitkilerden, böceklere, arılara, sineklere, bedenin en küçük yapı taşı olan hücrelerden, galaksilere kadar her bir varlıkta, her bir olay veya vak’a da Allah’ı sıfatları ile müşahade eder, onun sanatını, icraatını, kudretini, şefkat ve merhametini görmeyen gözlere gösterir, hissetmeyen kalplere hissettirir.

Tefekkür, manevi aşk ile yoğrulan kalbin kıvılcımıdır. Tefekkür, insana fark edemeyeceği bir güç ve kuvvet kazandırır. Bu güç ile insanın direnci, moral ve motivasyonu artar, dikkat, öğrenme, bilinç düzeyi ve farkındalık duygusu gelişir. Böylece kişi küçük sarsıntılardan etkilenmeyen muhteşem ve mükemmel bir kıvama kavuşur.

Dünya, dünyanın yaratılışı, insanın dünyaya gönderiliş gayesi üzerine yapılacak tefekkürle, kişinin hayatı bir düzene girer. Allah’ın hiçbir iş ve icraatında noksanlık veya abesiyet olmadığı idrak edilerek güven ve huzur iklimine ulaşılır.
Tefekkür, kaygı bozukluklarını azaltır. İnsan tefekkürle, fiziksel, algısal ve ruhsal anlamda sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olur. Hatta tefekkür gafleti giderir, evham ve vesveseyi kaldırır. Tefekkür, stresi azaltır ve depresyon belirtilerini hafifletir.
İmam Şafii, ‘tefekkürün zekayı açtığını’ söyler.
İnsanın sistemli ve düzenli şekilde tefekküre ihtiyacı vardır. Tefekkürde derinleşen ruhlara yeni yeni kapılar açılır ve kalplere Yüce Allah’ın ilminden hisseler dağıtılır ve imanın lezzeti gönüllerde hissedilir.

Aile Danışmanı Mustafa Taşkın

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*