Diğer

Başarıya götüren prensipler

Bediüzzaman Said Nursi’nin en yakın talebelerinden olan Zübeyir Gündüzalp istikameti, ciddiyeti, sabrı ve idealist oluşuyla tam örnek bir insandı. Zaman zaman gençlere yol gösterecek başarı tavsiyelerinde bulunmuştur. Bunları aşağıdaki maddelerden okuyabilirsiniz.

 • Az yemeye dikkat! Dolu mide dikkati ref’ eder, tefekkür ve şükür hislerini kaldırır, insanı kasavet bağlar.
 • Daima azimli olmak.
 • Himmeti dağıtmamak.
 • Her şeyini bugün bilmek.
 • Bilseniz ki, gayret ne kadar kıymettardır, bir dakika boş durmazdınız.
 • Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle, hayatın ve varlığın ona bağlı imiş gibi yap.
 • Her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamalısın.
 • Aklını çalıştırarak oku.
 • Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür.
 • Ezberlemek hâfızayı açar.
 • Harfi harfine kitabî ol.
 • İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak.
 • Daima okumak.
 • Az da olsa devamlı okumak. Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.
 • Şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Hususî okumanı terk etme.
 • Büyük zatların sözünde bazen yetmiş mana bulunur.
 • Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.
 • Oku, oku, her gün oku. Okudukça oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. Kalbin nur-u Kur’an’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.
 • Kalemen, amelen, lisanen çalış.
 • Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.
 • İnsanın istidatları ve kabiliyetleri kırk yaşına kadar inkişaf eder.
 • Günlük içtimai hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir. Bu noktaya dikkat lâzımdır. Zira bugün buna “genel kültür” ism-i herzesi takılmış.
 • Kabiliyetleri inkişaf ettirebilmek için her şeyden evvel meşru ve sebatkâr bir şekilde çalışmayı bilmek lâzımdır.
 • Mesleğimiz meşakkattir.
 • Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.
 • İnsan kalben ne düşünürse, kendisi odur.
 • Bir mücâdelede mağlup düşmek, bir ahd ve gayrette muvaffakiyetsizliğe uğramak, mücâhede ve gayretin icaplarındandır. Gayeye erişmek ve yükselmek isteyenlerin “beklemeye mecbur oldukları” faydalı bir imtihandır.
 • Zihinleri müspet düşüncelerle dolu iken, insanların hakikî hâlinin, kuvvetinin yüzde elliye yakın bir nispette ziyadeleştiği, tecrübelerle sabittir. Maneviyatı kırık kimselerin de normal kuvvetlerinin üçte birinden aşağı bir derecede kuvvetsiz bulundukları görülmüştür.
 • Senin ne bedeninde, ne zihninde hiçbir arıza yok. Seni yıldıran, karşılaştığın haller değil, o haller hakkında düşündüklerindir. O haller başına gelmeden onları olmuş gibi düşünmek akılsızlıktır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*