Diğer

Niyet ve bereket

Niyet, bir işi veya eylemi yapmak için zihnen, fikren, aklen ve kalben karar verme, yönelme, tasarlama, düşünme, hazırlanma, odaklanma ve bilinçli şekilde harekete geçmenin başlangıcıdır.
Bu kapsamda bütün davranışlarımızın ruhu, özü, çekirdeği niyette saklıdır. Niyet ile hareketlerimiz anlam kazanır, kıymetlenir veya değersizleşir. Çünkü, bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm); “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.”(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11), buyurmuştur.

Üstadımız Mesnevi-i Nuriye isimli eserinin, Katre bahsinde; ‘Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim’, demiş ve bu dört kelimeden bir tanesinin de niyet olduğunu belirtmiştir.
Üstadımız, yine aynı eserde “Evet, niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa mârifet-i İlâhiyedir” demiştir.
Sünnet-i seniyyeye riayet ile adetler, günlük işler ibadete dönüşür. Mesela, Efendimizin (asm) de yaptığını düşünerek, ona itaat etmek, onun gibi yapmak niyetiyle su içmek, uyumak ibadete dönüşür. Diğer yandan, herkes saygı göstersin diye namaz kılanın da ahirete yönelik bir kazancı yoktur, olamaz.
İnsan, niyeti kadar kıymetlidir. Üstadımız, niyeti kıymetlendiren hususun ihlas olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Mesnevi-i Nuriye’de “Niyet, bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır” demiştir.
İhlasla, yani sadece ve sadece Allah rızası amaçlanarak yapılan amelin kıymetini ifade anlamında, Lem’alar isimli eserinde, ‘ihlasla bir dirhem amel, ihlasız batmanlarla amellere râcih olduğunu’ dile getirmiştir.
Bu sebeple, niyete ve özelinde ihlasa ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız vardır.
Bu vesile ile, her sabah güne başlarken, her akşam da geceye girerken ihlas yüklü, samimi duygularla, rızaya, kulluğa, hakiki imanı elde etmeye, imanda derinleşmeye, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmaya, bütün hayırlara, iyilik ve güzelliklere, huzura, esenliğe, sıhhate, hayırlı muvaffakiyetlere, saadet-i dareyne niyet ederek, 24 altın kıymetindeki günlerimizi nimetlendirmeye ve bereketlendirmeye ne dersiniz?

Aile Danışmanı Mustafa Taşkın

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*