Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır.

Hz. Saffan bin Süleym (ra) rivâyet ediyor:

Seyahata çıkın ki, sıhhat bulasınız.

Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Seyahat ediniz ki sıhhat bulasınız.

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Kul hastalandığında veya yolculuğa çıktığında, sağlamken veya yolculuğa çıkmadığında yaptığı salih amelin mükâfatının aynısını Allah ona yazar.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz uzun müddet evinden ayrı olduğunda geceleyin habersiz olarak aniden eve dön­mesin.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz yolculuğa çıkmak istediğinde Müslüman kardeşlerine uğrayıp selâm versin. Çünkü onlar dualarıyla, onun yaptığı hayır duaya kuvvet verirler.

Hz. Zeyd bin Erkam (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz bir yolculuğa çıktığında din kardeşlerine veda etsin. Çünkü Allah onların kendisi için yapacakları duayı mübarek kılar.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi yolculuğa çıktığında içlerinden birini başkan seçsinler.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Evinden çıktığında iki rekât namaz kıl ki kötü bir çıkıştan seni korusun. Evine girdiğinde de iki rekât namaz kıl ki, kötü bir girişten seni korusun

Hz. Vahşi bin Harb (ra) rivâyet ediyor:

Geceleyin evinizden çıktığınızda kapılarınızı kapatın.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz yolculuktan evine döndüğünde çoluk çocuğuna bir hediye getirsin. Taş gibi değersiz bir hediyeyle de olsa onlara sürpriz yapsın.

Hz. Ebû Musa (ra) rivâyet ediyor:

Allah-u Teâlâ, hasta tuttuğu sürece hastaya, sağlığında devam etmekte olduğu amelinin karşılığından daha fazlasını verir. Yolcuya da evinde iken işlediği amelinin karşılığından daha fazlasını verir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kendisine hitaben konuştuğunda din kardeşine kulak vermek şahsiyetli olmanın ifadesi­dir. Kişinin yolda beraber yürürken ayakkabısının bağı kopan din kardeşini beklemesi de güzel yol arkadaşlığının ifadesidir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Rahmanım. Sıla-i rahmi ben yarattım ve ona kelime yapısı itibariyle ismimden türeyen bir isim taktım. Kim ki onu sürdürürse, ben de onunla irtibatımı sürdürürüm. Kim de onu koparırsa, ben de onunla irtibatımı koparırım. Kim onu keserse, ben de ondan rahmet ve ihsanımı keserim.”

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Şu dört şey Cennet hazinesindendir: (1) Sadakayı gizli vermek, (2) Musibeti gizli tutmak, (3) Akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek ve (4) “Güç ve kuvvet sadece Allah’tandır” sözü.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Aşırı mal sevgisinden sakının! Çünkü sizden öncekiler ancak aşırı mal sevgisi yüzünden helak oldular. Bu özellik onlara cimriliği emretti. Cimrileştiler. Akrabalarıyla münasebetleri kesmeyi emretti. Kestiler. Zulüm ve günahlara dalmayı emretti. Daldılar.

Hz. Îbni Ebî Evfâ (ra) rivâyet ediyor:

İçinde akrabalarla irtibatı kesen birinin olduğu bir topluluğa rahmet inmez.

Hz. Üsâme bin Zeyd (ra) rivâyet ediyor:

Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa insanların amelleri Allah’a su­nulur. Aralarında düşmanlık bulunan ve akrabalarıyla bağları koparan kimselerin dışında her mü’min kulun günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağır’dan….

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*