İbret Levhaları

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz!

“Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir.”

Bediüzzaman Said Nursi

Peygamber Efendimizin (asm) haberini Yemen’de duydu ve iman etti. Peygamber Efendimiz (asm) ile görüşmek ve İslâmiyet hakkında bilgi öğren­mek için Medine’ye hicret etmeye karar verdi.

Yemen’den Hicaz’a gitmek için bir gemi ile yola çıktı. Fakat hava şartları el vermediğinden Hicaz yerine Habeşistan’a vardı.

Habeşistan’da Hazret-i Cafer (ra) ve diğer bazı Müslümanlarla tanıştılar ve birleştiler. Bir süre Habeşistan’da kaldıktan sonra oradan Medine’ye geçtiler.

O sıralarda Peygamber Efendimiz (asm) Hayber’in fethi ile meşguldü. Der­hal oraya gittiler ve orada Peygamber Efendimizi (asm) görme şerefine nail oldular. Hayber’in fethine katılamadılar; fakat Peygamber Efendimiz (asm) onları da ganimetten hissedar yaptı.

Hz. Ebu Musa el-Eş’ârî’den (ra) bahsediyorum.

Hayber’in fethine katılamayan Hz. Ebu Musa (ra), Mekke’nin fethine ve Huneyn Savaşı’na katılmış, düşmana kılıç sallamıştır.

Yemen’de İslâmiyet’i anlatacak birine ihtiyaç duyulunca, Peygamber Efen­dimiz (asm) oraya Ebu Musa ve Muaz bin Cebel’i (ra) göndermeye karar verdi ve onlara bütün zorlukları çözecek bir nasihatte bulundu.

Hz. Ebu Musa (ra) şimdi memleketine dinini anlatmak için gidiyordu.

Peygamber Efendimizden (asm) büyük bir metot öğrenmişti. Artık her yerde bu metodu uygulayacaktı.

O zamandan sonra bu hadis tüm sahabelerin tebliğ metodu oldu.

Peygamber Efendimizin (asm) bu hadisi o zamanın ve tüm zamanların Müslümanlarına rehber olmuştur. Risale-i Nur eserlerinde de gördüğümüz bu metod tüm ehl-i imanın kıyamete kadar tebliğ metodudur:

“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!”

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*