Sağlık

Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta bir yöntem: Bach çiçekleri terapisi

İnsan bu dünyada birçok farklı durumla imtihan olmaktadır. Bu imtihanlardan birisi de hastalıklardır. Hastalıkların da birçok farklı türevi vardır. Cenab-ı Hak hastalıkları verirken tedavilerini de kainata yerleştirmiştir. Önemli olan doğru tedaviyi bulabilmektir. Son yılların gündeminden düşmeyen tedavi yöntemlerinden biri de geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleridir. Ve en çok sorulan soruların başında da “modern tıp mı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp mı?” sorusu gelmektedir.

Birbirinden tamamıyla ayrıştırılmaya çalışılan modern tıp ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp aslında birbirini tamamlar niteliktedir. Yani her ikisini tamamıyla birbirinden ayırmaya çalışmak doğru değildir.Ancak geleneksel ve tamamlayıcı tıp adı altında kullanılan yanlış uygulamalar bu ayrımın oluşmasına sebep olmuştur. Doğru tedavi ise ancak modern tıbbın ve geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın doğru ve yerinde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT) hem dünyadaki pek çok ülkede, hem de Türkiye’de modern tıp uygulamaları ile birlikte kullanılmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bitki kaynaklı ilaç satışlarının artmasıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp ön plâna çıkmıştır. Bu yöntemlerden birisi de Bach çiçekleri terapisidir.

Bach çiçekleri terapisi İngiliz hekim Dr. Edward Bach tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Temeli, çiçeklerin enerjisini insanların psikolojik durumlarının patolojik değişimlerini regüle (düzenleme) etmede kullanılması sistemine dayanır. Bu terapinin ana konusu, ruhsal ve duygu durumu; iç dengedir. 38 farklı türü bulunan Bach çiçekleri terapisine göre sağlık; beden, zihin ve ruhun uyumlu olma halidir.

Bu çiçeklerden birisi de anksiyete çiçeği olarak bilinen Aspen çiçeğidir. Bilinemeyen sebepsiz korkuları olanlar için Bach çiçeği terapi uzmanlarının tercih ettiği çiçektir.Terapi uzmanı tarafından doğru doz uygulamasıyla korkuları azaltma etkinliği vardır.  Diğer bir çiçek türü de dinginlik çiçeği olarak adlandırılan Cherry Plum çiçeğidir. Bu çiçek de aniden öfke krizi yaşayanlar için Bach çiçeği terapi uzmanlarının tercih ettiği çiçektir. Yine uzmanı tarafından doğru doz uygulamasıyla duygu durum kontrolünün sağlanmasına ve kişinin duygularındaki değişimleri kabul etmesine yardımcı olur.

Bach çiçeği terapisi yerinde ve doğru uygulamalarıyla kişilerin tedavilerinde kullanılan tamamlayıcı yöntemlerden birisidir. Ancak burada unutulmaması gereken önemli husus şudur ki, modern tıp gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerine de kişiler kendileri karar vermemelidirler. Mutlaka uzmanına başvurup uzman kontrolünde tanısını aldığı hastalığı için destek tedavi yöntemi olarak kullanabilirler. Diğer önemli nokta; kişiler hastalıklarının ne olduğunu bulabilmek için de doktora başvurmalı, göstermiş olduğu belirtilerle kendine tanı koymaya çalışmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tedavilerin etkili olabilmesi için öncelikle doğru hastalık tanısını koymak gerekmektedir.

 

Hemşire Zeynep Toprak

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*