Tefekkür Dünyası

Ramazandaki oruç

Ramazandaki oruç, insanın bazı hakikatleri  idrakine sebeptir.

Cenab-ı Hak yeryüzünü nimetlerle donatıp insanın önüne sofra-i nimet olarak koyuyor. Kemal-i rubûbiyetini, rahmetini, rahimiyetini, kerimiyetini ifade ediyor.

İnsan da gaflet ile sebepler dairesinden baktığı için hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan da sanki toplu bir eğitime sokuyor bizi…

Fark edemediklerimizi fark etmek için…

Yiyip içtiğimiz şeylere bir müddet ara verdiriyor fakat bu bir emirle… Bütün ehl-i imanı ordu hükmüne geçirerek yapıyor.

Ye diyor yiyoruz, yeme diyor yemiyoruz. Bunu yaptırırken, O izin verince yiyebilirim diye bekleyişimizi ibadet olarak kabul ediyor. Ramazan ayı gafletten sıyrılıp, sebeplerin arkasındaki kudreti görmemizi sağlayan bir ay… Cenab-ı Hakkın şefkatini, azametini ulûhiyetini, haşmetini sofradaki bekleyişle ve Onun buyurunuz emrini akşam ezanıyla icabet , hem büyük bir ibadet hem de “Bütün nimetlerin sahibi Sensin” diyerek, külli şükrümüzü yapmış oluyoruz.

“Ramazan-ı Şerifte mü’minler derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır.”

Ve sonunda artık yiyebilirsin izni ile bayram yaptırması nefsinde hoşuna giden bir hediye oluyor. Ramazan Risalesi ile Ramazandaki orucun hakikatini yaşayabilmek duasıyla…

Ayşenur Yaşar

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*