Diğer

Dünyanın en faziletli on günü: Zilhicce

Abdullah b. Abbas (ra) faziletli olan on günün Zilhiccenin ilk on günü olduğunu kabul eder. Allah bu günlerden Hz. Âdem’e (as) tövbe nasip etmiştir. On gün tövbe eden Hz. Âdem’in tövbesi Arefe günü kabul edilmiştir. Ayrıca İbrahim (as) bu on gün içinde putları kırmıştır. Ateşe bu günlerde atılmış ve Allah’ın izni ile kurtulmuştur. Ateşe atılırken Rabbine öyle bir tevekkül etmiştir ki Hz. Cebrail’in (as) kendisini kurtarma teklifini dahi kabul etmemiştir. Bu nedenle “Allah’ın halili” unvanını almıştır. Bu tevekkül bir başkasına nasip olmamıştır. Hz. İbrahim (as) bu nedenle bu günlerde misafirlerine daha çok ikram ve ihsanlarda bulunurdu. Yine Hz. İbrahim (as) Kâbeyi bu günlerde inşa etmiştir. Musa (as) bu günlerde Zat-ı İlâhi ile konuşmuştur. Dâvud (as) da bu günlerde Allah’a tövbe etmiş ve tövbesi makbul olmuştur.

Peygamberimiz (asm) Kâbe’yi tavaf için gittiği zaman 1400 Sahabeden Bey’ât-ı Rıdvan denen Allah’ın razı olduğu biatı yine bu günlerde almıştır. İlk biat eden Sahabe de Ebu Sinan Esedî (ra) olmuştur. Tevriye günü (Arefe’den bir gün önceki gün) Arefe günü ve Kurban günü bu günlerdedir. Peygamberimiz (asm) “Ayların efendisi Ramazan ayı, hürmet edilmesi gereken ay Zilhicce ayıdır. Dünyanın en faziletli günleri Zilhicce’nin on günüdür. Bu günlerdeki kadar insanlığa yararlı ve Allah’a daha sevimli amel işlenmemiştir” buyurdular.

İslâm âlimleri Peygamberimizin (asm) “Zilhicce’nin ilk günkü orucunu, Aşure günü orucunu, her aydan üç gün oruç tutmayı ve sabah namazından önce iki rekât namaz kılmayı asla terk etmediği” konusunda ittifak etmişlerdir. Peygamberimiz (asm) “Zilhicce’nin on gününde yapılan ibadet kadar hiçbir ibadet Allah’a daha sevimli gelmez” buyurmuşlardır. Yine “Zilhicce ayında, bilhassa Arafat’ta vakfe üzere olmayanların Arefe günü tuttuğu oruç bir sene oruca bedeldir. Bu gecelerde kılınan iki rekat namaz sair vakitlerde kılınan bir senelik namaza bedeldir” buyurmuşlardır. Ayrıca “Bir kimse bu on günde oruç tutarsa Allah teâla her günü için kendisine bir senelik oruç sevabı verir” buyurmuşlardır. Bu nedenle Said b. Cübeyr (ra) “Bu on gecelerde lambanızı söndürmeyin ve hizmetçinizi uyutmayın.” demişlerdir.

Hz. Aişe (ra) “Bir kimse Zilhicce’nin on gecesinden birisini ihya ederse sene boyu umre ve hac sevabı kazanır. Bir kimse bu gecenin günlerinden birisinden oruç tutarsa senenin sair günlerini oruçlu geçirmiş gibidir” buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) da “Zilhiccenin ilk on gününe girdiğiniz zaman Allah’a itaate ve ibadete ciddi sarılın; zira bu günler Allah’ın faziletli saydığı günlerdir” demiştir. Bunu da kesinlikle Resulullah’dan (asm) duymuştur, yoksa kendiliğinden söylemiş değildir.

 

Kaynak: Mübarek Gün ve Geceler, Yeni Asya Neşriyat, s. 221.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*