Gül Bahçesi

Seyahata çık, sıhhat bul

Ebû Ümâme (r.a.) rivayet ediyor:

Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır.

 

Saffan bin Süleym rivayet ediyor:

Seyahata çıkın ki, sıhhat bulasınız.

 

Zeyd bin Harise (r.a:) rivayet ediyor:

İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti.

 

Ebû Derdâ (r.a.) rivayet ediyor:

Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacına kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime merhamet et, başını okşa, yiyeceğinden ona yedir ki, kal­bin yumuşasın ve ihtiyacına kavuşasın.

 

Ebû Bekre (r.a.) rivayet ediyor:

İki şey vardır ki, Allah cezasını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek.

 

Aişe’den (r.a.) rivayet ediyor:

Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.

 

Ebû Seleme (r.a.) rivayet ediyor:

Birinizin başına bir musibet geldiğinde şöyle desin: “Şüphesiz biz Allah’ın kullarıyız, sonunda yine Ona döneceğiz. Allah’ım, musibeti­min mükâfatını ancak Senden istiyorum. Bundan dolayı beni mükâ­fatlandır ve onun ardından da bana daha hayırlısını ihsan et.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*