Düşünceler

Rahmet Kapısını Çalmaya

İliklerimize işlemiş bir hakikatin asla ulaşılmasını istemediğimiz gizemli bir haline. Kapalı, gizli, saklı. Manasına eriştiğimizi düşündüğümüz çareler geçici kalıp ve berdevam olmazken coşkun bir ırmağın akışı misalidir ruhumuzun özlemleri. İhtiyacın şedit olduğuna kesin kani olarak. Aslımızdan kaçarak, uzaklaşarak, hele ki hırs ile asla elde edemeyeceğimiz. Nihayetinde kendimize itirafla o sırrın batınımızdan başlayarak zahirimizi de aydınlatacağı. Ve mahiyetine kavuşmakla şifrelerin çözüldüğü. Aynel-yakin yaşadıklarımızın hakkal-yakin olup yüreğimize düşeni. Oradan hiçbir güç(?) onu söküp alamaz ve o hakikat bizimle, bizden olup, bizi yansıtır aynalara. Aynalar sahiplerine sitem ededursun âdem, ademden azat etmedikçe düşüncelerini fırsat bulamaz ki aynasında arz-ı endama. İnsan olarak yaratılmanın renkleridir oysa yansıyanlar. Yaşamanın ve hayatın. Zamanlar aleyhimize işler, akıl yol bulup ilerlemedikçe selâmetli sokaklardan. Sıkıştırıldığımız cendereler dağlar kadar büyüyüp ufuklarımızı kaplar. Vakitlerimizi mevhum varlıklarında mahsur edip bizden olmayanları yaşatır bize.

Aslımız acz, fakr ve zaaftan örülmüşken kapalı bir mektup misali. İlmekleri çözer birer birer düşünceler muvakkaten de olsa. Bir an dahi cümle hayatı derç edebilir. Tutundukça kolaylaşır, âsân olur. Sığındıkça güç-kuvvet takdire şâyân bir hal bulur. Kelimeler, cümleler, satırlara sığamayacak halde. Manalar yazılır birer birer, uçsuz bucaksız, selâsetle… Melekiyet vaziyetinde, çürük bir vücuda tutunmak yerinde. Tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetinde… İrfân edilmiş, ahd edilmiş bir varlığa, şimdiki zayıf ve zevale maruz olanı feda etmek. Ubudiyetle, taatle. Sonsuz güç ve kudret sahibinin huzurunda var olduğunu idrak etmekle. Bir şükr-ü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırdır. Mevhum rububiyeti kırılıp, ubudiyeti takınmaya. Ancak onun kudreti ve ihsanı ile…

“Ancak Onun kudretiyle, iradesiyle her müşkül hallolur ve kapalı kapılar açılır. Ve Onun zikriyle kalbler mutmain olurlar. Binaenaleyh, necat ve halâs ancak Allah’a iltica ile olur.”1

Dipnot

 1.Mesnevi-i Nuriye, Katrenin zeyli

Nuriye Sağdıç

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*