DergimizdeBu Ay

İnsanların en cömerdi; Hz. Muhammed (asm)

“Ehl-i Sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep, beyne-beynedir ki, o fiillerin bidayetini irade-i cüz’iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza, itikadda da…

NurdanSayfalar