DergimizdeBu Ay

Kâbe’nin anahtarı

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.” Bediüzzaman Said Nursî Osman bin Talhâ, Mekke’de Kâbe…

NurdanSayfalar